Welkom


Potter van Loon Solutions B.V. is een gespecialiseerd bedrijf met ruim 15 jaren ervaring in het actief terugdringen van arbeidsongeschiktheid. Met name bij de meer complexe re´ntegratietrajecten wordt vaak een beroep op Potter van Loon Solutions B.V. gedaan.

Uitgangspunt in de aanpak van Potter van Loon Solutions B.V. is dat iedere cliŰnt de oplossing voor zijn re´ntegratie intern bij zich draagt. Wij helpen hem/haar alleen deze oplossing naar boven te halen en hierdoor duurzaam te re´ntegreren.

Potter van Loon Solutions B.V. maakt deel uit van een netwerk van onafhankelijke gespecialiseerde kwaliteitsgerichte bedrijven. Voor U betekent dit dat wij in een aantal gevallen gebruik zullen maken van de expertise van ÚÚn van onze partners.

Direct aangeboden worden arbeidsdeskundige diensten op het gebied van preventie van en/of re´ntegratie na uitval voor werk, maar ook bij mensen die ontslagen (dreigen te) worden of hun leven willen veranderen. Ook het gevoel niet lekker in je vel te zitten en/of niet goed op het werk te functioneren, kan zoĺn verandermoment zijn. De praktijk leert dat dit verandermoment vaak wordt ingegeven door ziekte.

U kunt bij de arbeidsdeskundige diensten van Potter van Loon Solutions B.V. denken aan re´ntegratiewerkzaamheden in de breedste zin des woords. Dit varieert van individuele coaching bij interventies tot en met managementadvies op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Onder de klantenkring van Potter van Loon Solutions B.V. behoren de sociale verzekeraar, werkgever, werknemers en/of zelfstandigen.

Bij alle diensten die wij direct aanbieden werken wij met Neuro Lingu´stisch Programmeren (NLP) hetgeen onze resultaten en daarmee de tevredenheid van de opdrachtgever vergroot.

Indirect kunnen wij u van dienst zijn door in voorkomende gevallen een totaaldienstenpakket aan te bieden waarbij wij ook voor u werken met disciplines die wij niet zelf in huis hebben. Daarbij kan het gaan om bij voorbeeld artsen, arbeidspsychologen, vacaturewervers of fysiotherapeuten. U kunt er bij al onze dienstverlening op rekenen dat de betreffende professional voldoet aan alle geldende kwaliteitseisen.



Potter van Loon Solutions B.V.
"Dartheuvel"
Dartheideweg 1
3956 NN Leersum

e-mail : info@pvls.nl

tel : 0343 - 421 421
gsm : 06 - 222 80 386
fax : 0343 - 415 210